Ardbeg Uigedail Viski Tadım Notları

Ardbeg Uigedail Viski Tadım Notları

Merhaba, sizlere biraz Uigedail hakk1nda bilgiler vermeden önce Ardbeg Dam1t1mevi'nin tarihini bu sayfadan okuman1z1 rica ederim.

O Çok 0sli Islay Malt Viskisi Ardbeg'in Hikayesi

Ardbeg'in f1ç1 gücündeki Uigedail, ismini dam1t1mevinin hemen yan1ndaki gölcükten al1yor.  Burbon f1ç1lar1 ve _eri f1ç1lar1ndan gelen Ardbeg maltlar1n1n evlendirilmesi, bu viskiye hem tatl1 hem de isli bir biti_ kazand1r1yor. Kesinlikle çarp1c1 bir viski ve bir zamanlar Airigh nam Beist ile yakalanan ba_ar1 bence Uigedail ile devam ediyor. 

Tatl1 ve tuzlu notalar1n nas1l muhte_em bir _ekilde birlikte çal1_abileceinin mükemmel bir örnei ayn1 zamanda, hep verdiim örnek deniz tuzlu bir çikolatan1n içilebilecek hali oluyor sanki. - Ardbeg'in deniz tuzluluunu, gerçekten çok kaliteli, salam f1ç1larda harcanan zaman1n verdii kuru meyve notlar1yla birlikte salam buluyorsunuz. Uigedail yüksek alkollü bir viski ve %54.2 oran ile _i_eleniyor. Islay Adas1'n1n en çok ödül alm1_ bu dam1t1mevinin bence en güzel viskilerinden biri olan k1saca "uigi" de ödüllerden epey pay1n1 alm1_ bir ekspresyon.

Çok zengin bir burun, tok bir damak ve çok uzun bir biti_. 0nsan bir viskiden daha fazla ne bekleyebilir ki?

Slainte

Ozan
2024 © ViskiGurme